Formatul competiției
Reguli generale de joc

(reguli generale de joc preluate din regulamentul Federatiei Romane de Bowling)

1.1 Termeni

  • Frame – subdiviziune a unui joc de bowling, fiecare joc de bowling este format din 10 frame-uri.
  • Strike – lansare a bilei în urma căreia au fost doborâte toate cele 10 popice.
  • Approach – zona de pistă din spatele liniei de fault, zona în care jucătorul îşi pregăteşte lansarea / livrarea bilei.
  • Pin-deck – locul de pe pistă în care sunt poziţionate popicele.
  • Pinsetter – maşina sau persoana care poziţionează popicele.
  • Squad – manşa formată din unul sau mai multe jocuri.

1.2 Definiţii joc

1.2.1 Un joc de bowling este format din frame-uri. Un jucător are dreptul la două lansări în fiecare din primele nouă frame-uri, cu excepţia cazului în care inregistreaza strike. În al zecelea frame, are dreptul la trei lansări dacă înregistreaza un strike sau un spare.
Fiecare frame trebuie incheiat de către fiecare jucător, în ordinea desemnata.

1.2.2 Cu excepţia cazului în care este înregistrat un strike, numărul de popice înregistrat în urma primei lansări a unui jucător va fi marcat în pătratul mic din partea superioară stângă al frameului respectiv, iar numărul de popice doborât la a doua lansare a jucătorului trebuie menţionată în colţul din partea superioară stângă a frame-ului respectiv. Dacă în urma celei de-a doua lansări, niciunul din popicele rămase în picioare nu a fost doborât, foaia de scor va fi marcată cu (-).
Însumarea celor două lansări va fi înregistrată imediat.

1.2.3 Un strike este înregistrat atunci când întreg setul de popice este doborât după prima lansare din cadrul unui frame. Este marcat cu un (X) în pătratul mic din partea superioară stângă a frame-ului în care s-a realizat. Contabilizarea unui strike este 10 plus numărul de popice doborâte în frame-ul următor.

1.2.4 Doua strike-uri consecutive reprezintă „o dublă” (Double). Contabilizarea în urma acestui strike este 20 plus numărul de popice înregistrat în prima lansare premergătoare celui de-al doilea strike.

1.2.5 Trei strike-uri succesive reprezintă „o triplă” (Triple). Contabilizarea primului strike este 30. Pentru a realiza scorul maxim de 300, jucătorul trebuie sa lanseze 12 strike-uri consecutive.

1.2.6 Spare se înregistrează atunci când popicele rămase în picioare în urma primei lansări sunt doborâte la a doua lansare în cadrul aceluiaşi frame. Acesta este marcat cu simbolul (/) în pătratul mic din partea superioară dreaptă a frame-ului. Contabilizarea unui spare este 10 plus numărul de popice doborâte în următoarea lansare a jucătorului.

1.2.7 Atunci când un jucător nu reuseşte să doboare toate cele 10 popice după două lansări în cadrul aceluiaşi frame, în a fără situaţiei în care după prima lansare popicele rămase în picioare constituie split, aceasta situaţie se numeşte frame deschis (open frame).

1.2.8 Un split (marcat în mod normal cu cerc în jurul numărului de popice) este o grupare de popice rămase în picioare după prima lansare, cu condiţia ca popicul numărul 1 sa fie doborât, şi:

a) cel puţin un popic este doborat, dintr-un grup de două sau mai multe popice rămase în picioare, de exemplu: 7-9 sau 3-10

b) cel puţin un popic este doborât, în faţa a două sau mai multor popice doborâte, de exemplu: 5-6

1.3 Stilul de joc

1.3.1 Cross (Dual lane style)

a) un joc va fi desfăşurat pe două piste (o pereche) adiacente;

b) membrii echipelor concurente, trio, dublu sau jucători individuali, vor lansa succesiv şi într-un mod ordonat câte un frame pe fiecare pistă până la încheierea celor 10 frame-uri.

1.3.2 Simplu (Single lane style)

a) un joc va fi desfăşurat pe o pistă;

b) membrii echipelor concurente, trio, dublu sau jucători individuali, vor lansa succesiv şi într-un mod ordonat câte un frame pe o singură pistă până la încheierea celor 10 frame-uri.

1.3.3 Regulile pentru fiecare turneu / competiţie vor specifica stilul de joc aplicabil.

1.4 Doborârea legală a popicelor (legal pin fall)

1.4.1 O lansare legală este realizată atunci când bila păraseşte posesia jucătorului şi traversează linia de fault către teritoriul de joc.

1.4.2 Toate lansările sunt luate în considerare, mai puţin cele în care se declară „bila moartă” (dead ball).

1.4.3 O lansare trebuie efectuată integral prin intermediul mâinilor.

1.4.4 Niciun dispozitiv care se detaşează în timpul lansării sau constituie parte în mişcare în timpul lansării bilei nu poate fi încorporat sau fixat pe bilă.

1.4.5 Jucătorul se poate folosi de echipament special pentru a-l ajuta la apucarea şi/sau lansarea bilei dacă acesta înlocuieşte o parte a mâinii pierdută prin amputare sau alte situaţii. Sunt permise mănuşile aderente şi orice alt tip de mănuşă omologat.

1.4.6 Popicele rezultate în urma unei aruncări legale – creditate unui jucător, clasificate ca şi popice moarte (dead wood) şi care urmează a fi îndepărtate înaintea următoarei lansăari, vor include:

a) popicele doborâte pe şi în a fără pin deck-ului (locul de pe pistă în care sunt pozitionate popicele) de către bilă sau alte popice;

b) popicele doborâte pe şi în a fără pin deck-ului de către un alt popic ce ricoşează din pereţii pistei, adiacenţi pin deck-ului;

c) popicele doborâte pe şi în a fără pin deck-ului de către un popic ce ricoseaza din „mătură” (sweepbar), atunci când aceasta este imobilă, înainte ca aceasta să înceapă îndepărtarea popicelor doborâte;

d) popicele înclinate şi care ating partea din spate a pistei (kickback) sau peretele despărţitor lateral.

1.5 Doborârea ilegală a popicelor (ilegal pin fall)

1.5.1 Atunci când are loc oricare din situaţiile următoare, lansarea se ia în considerare însă nu şi numărul popicelor doborâte:

a) bila părăseşte pista înainte de a atinge popicele;

b) bila ricoşează din partea din spate a pistei;

c) un popic ricoşează din orice parte a corpului unei persoane care aranjează manual popicele pe pindeck (human pinsetter);

d) un popic este atins de părţile mecanice în mişcare a unui pinsetter (masina care aranjeaza şi indeparteaza popicele);

e) orice popic doborât în timpul acţiunii de indepărtare a popicelor doborâte ca urmare a unei lansări;

f) orice popic doborât de către persoana care aranjează manual popicele pe pin-deck;

g) jucătorul comite fault;

h) o lansare este efectuată când există popice doborâte pe pistă sau în şanţ iar bila ia contact cu aceste popice înainte ca aceasta să părăsească suprafaţa pistei;

1.5.2 Dacă are loc situaţia de doborâre ilegală a popicelor iar jucătorul este îndreptăţit la aruncări suplimentare în cadrul aceluiaşi frame, popicul sau popicele doborâte ilegal trebuie reaşezate/repoziţionate pe poziţia lor iniţială.

1.6 Alte situaţii

1.6.1 Atunci când se lansează către un set întreg de popice sau pentru a realiza un spare, dacă se descoperă că unul sau mai multe popice nu sunt aşezate corespunzător dar nu lipsesc, lansarea şi popicele doborâte rezultate se iau în considerare. Responsabilitatea determinării poziţionării corecte a popicelor aparţine fiecărui jucător. Jucătorul va insista ca orice popic poziţionat incorect să fie repoziţionat, înainte de efectuarea lansării, altfel poziţionarea va fi considerată acceptabilă.

1.6.2 Nu va fi efectuată repoziţionarea popicelor care rămân în picioare după o lansare.
Asta înseamnă că popicele care sunt mişcate sau poziţionate greşit de către pinsetter vor rămâne în poziţia eronată şi nu se va realiza corecţia manual.

1.6.3 Popicele care ricoşează şi rămân în picioare pe pistă se iau în considerare ca popice nedoborâte.

1.6.4 Niciun popic nu va fi atribuit ci numai acelea doborâte efectiv şi îndepartate de pe suprafaţa de joc a pistei, ca rezultat al unei lansări legale.

1.6.5 Dacă un popic este rupt sau grav avariat în timpul unui joc, acesta va fi inlocuit imediat cu un altul de greutate şi stare similară, precum cele folosite în acel moment. Oficialii turneului decid dacă popicele trebuie înlocuite.

1.7 Bila moartă (dead ball)

1.7.1 O bilă va fi declarată „bilă moartă” dacă are loc una din situaţiile următoare:
a) după o lansare (şi înaintea efectuării lansării următoare pe aceeaşi pistă) se atrage atenţia asupra faptului că unul sau mai multe popice lipseau la efectuarea lansării;

b) o persoană care aranjează manual popicele intervine asupra oricărui popic rămas în picioare, înainte ca bila să atingă popicele;

c) o persoană care aranjează popicele intervine asupra oricărui popic doborât înainte ca acesta să se opreasca;

d) un jucător lansează pe pista greşită sau în locul altui jucător. Sau unul din jucătorii fiecărei echipe de pe o pereche de piste lansează pe pista greşită;

e) asupra unui jucător se intervine fizic de către alt jucător, spectator, obiect în miscare sau de către pinsetter în timpul lansării unei bile şi inaintea terminării unei lansări. Într-un astfel de caz, jucătorul are opţiunea de a accepta numărul de popice doborât rezultat sau să declare „bilă moartă”;

f) orice popic este mutat ori doborât în timpul efectuării unei lansări de către un jucător, înainte ca bila sa atingă popicele;

g) o bilă lansată ia contact cu un obstacol străin.

1.7.2 Atunci când se declară „bilă moartă” lansarea nu se ia în considerare. Popicele aflate în picioare atunci când s-a declarat „bilă moartă” trebuie repoziţionate iar jucătorului trebuie sa i se permită din nou efectuarea lansării respective.

1.9.3 Atunci când un jucător comite fault intenţionat, jucătorul va fi creditat cu zero popice pentru acea lansare şi nu i se va da dreptul de a efectua alte lansări în acel frame.

1.9.4 Atunci când se înregistrează fault, lansarea se ia în considerare însă jucătorului nu i se atribuie popicele doborâte în cadrul acelei lansări. Popicele doborâte în lansarea în care s-a înregistrat fault trebuie repoziţionate dacă jucătorul mai are dreptul la o lansare în cadrul acelui frame.

1.9.5 Se va declara fault dacă dispozitivul automat de detectare a fault-ului sau arbitrul nu reuşesc să observe acest lucru şi este vazut de:

a) ambii căpitani de echipă, doi sau mai mulţi dintre jucătorii aflaţi pe aceeaşi pereche de piste;

b) persoana care înregistrează scorul;

c) un oficial al turneului;

1.9.6 Nu se va face apel la declararea unui fault, decât în cazul în care:

a) se dovedeşte că dispozitivul automat de detectare a faultului nu funcţionează;

b) există suficiente dovezi că jucătorul nu a comis fault.

1.10 Bila provizorie

1.10.1 Se va disputa o bilă provizorie sau un frame provizoriu, de către un jucător, atunci când există un protest referitor la o situaţie de fault, doborârea ilegală a popicelor sau bilă moartă iar aceasta nu se poate soluţiona de către oficialii turneului

1.10.2 Atunci când are loc o dispută referitoare la prima lansare a unui jucător în orice frame sau a doua lansare din frame-ul cu numărul 10 după înregistrarea unui strike la prima lansare:

a) dacă disputa se referă la faptul ca jucătorul a comis fault, jucătorul va încheia frame-ul iar apoi va lansa o bilă provizorie către un set întreg de popice;

b) dacă disputa implică acuze referitoare la doborârea ilegală de popice, jucătorul va incheia frame-ul iar apoi va lansa o bilă provizorie către aranjamentul de popice rămas în picioare dacă disputa nu ar fi avut loc;

c) dacă disputa implică declararea de bilă moartă, jucătorul va incheia frame-ul urmând să lanseze un frame provizoriu complet.

1.10.3 Atunci când are loc o dispută referitoare la tentativa de doborâre a unui spare, sau în a treia lansare din frame-ul cu numărul 10, nu este necesară o bila provizorie, numai în cazul în care disputa implică declararea sau nu a unei bile moarte. În acest caz se va lansa o bilă provizorie către acelaşi aranjament de popice care exista la momentul lansării contestate.

1.11 Bila de bowling, modificarea suprafeţei bilei de bowling

1.11.1 Orice substanţă chimică ce se aplică pe bila de bowling trebuie să se afle pe „lista de substanţe acceptate” prezentată pe site-ul “www.bowl.com”. O listă completă, actualizată poate fi regasită pe site şi include orice substanţă listată în secţiunea “Acceptable during certified competition”. Este interzisă folosirea oricărei substanţe menţionată în secţiunea “Products Containing Solids or Abrasives” totodata şi a celor menţionate în secţiunea “Not acceptable at any time”.

1.11.2 Modificarea suprafeţelor bilelor este permisă numai în timpul încălzirii şi numai în afara spaţiului de joc. Bila trebuie sa fie bine curăţată înainte de a fi introdusă în joc.

1.11.3 Este interzisă prelucrarea mecanică a găurilor din bilele de bowling în spaţiul de joc.

1.11.4 Conform reglementărilor World Bowling (WB) şi ale European Tenpin Bowling Federation (ETBF), sportivii sunt responsabili pentru folosirea în competiţii numai a bilelor omologate de către United States Bowling Congress (USBC) şi înscrise în lista bilelor omologate de către aceasta (USBC Approved Bowling List), listă care este publicată pe site-ul “www.bowl.com”.

1.11.5 Lista bilelor omologate de către USBC menţionează bilele fabricate după 1 ianuarie 1991. Astfel, în urma unei analize prealabile a Comisiei Tehnice a FRB, FRB poate permite, cu titlu de excepţie, folosirea bilelor care nu sunt menţionate pe lista bilelor omologate de către USBC, cu condiţia existenţei unei dovezi a faptului că bilele respective au fost fabricate înainte de 1 ianuarie 1991.

1.12 Approach-ul nu trebuie deteriorat / alterat

1.12.1 Aplicarea oricărei substanţe străine care îngrădeşte posibilitatea altui jucător de a juca în conditii normale pe orice parte a approach-ului este interzisă.

1.12.2 Aceasta include, şi nu se limiteaza la substanţe precum pudră de talc, raşini aplicate pe pantofii de bowling, deasemenea tălpile din cauciuc moale de pe care se ia materialul (astfel lipindu-se pe approach) sunt interzise.

1.13 Jocul lent

1.13.1 Joc lent (slow-bowl) se declară atunci când jucătorii executa lovitura la mai mult de 30 de secunde de când zona de lansare (approach-ul) este liberă, atât pe pista lor cât şi pe pistele vecine (o pistă la stânga si o pistă la dreapta).

Reguli de conduita