Formatul competiției

Competiția va avea două faze majore: calificările (sau faza grupelor ce, în funcție de numărul de echipe înscrise, poate avea mai multe etape) și finala.

În faza calificărilor, se vor forma grupe, în funcție de numărul echipelor înscrise (2,4 sau 8 grupe). Din aceste grupe se vor califica în finală primele două clasate.

Faza grupelor va fi și ea împărțită în 3 faze: pe echipe, pe perechi si individual.

Jocurile pe echipe. Această fază presupune ca fiecare echipă să joace câte un joc cu fiecare echipă din grupa sa (de exemplu, intr-o grupa de 4, fiecare echipă va avea de jucat 3 jocuri). Se va juca un joc pe săptămână, conform programului anunțat.

Un joc între două echipe presupune ca fiecare jucător de la o echipă să joace câte un joc cu fiecare jucător de la echipa adversă. Vor fi în total 16 jocuri (4×4 jucători). Se vor juca toate cele 16 jocuri, fiecare joc reprezentând câte un punct, iar al 17-lea punct (ce poate reprezenta punctul de departajare, în caz de egalitate) va fi acordat echipei ce va avea numărul total de popice doborâte mai mare. Numărul de puncte câștigate de fiecare echipă va fi adăugat în clasamentul general al grupei.

Jocurile pe perechi. După finalizarea jocurilor pe echipe se va stabili o zi de joc pentru jocurile pe perechi. La începutul zilei de joc, fiecare echipă își va desemna cele două perechi. Apoi fiecare pereche va trage la sorți perechea de piste pe care va juca. Fiecare pereche va juca câte un joc pe fiecare din cele 2 piste trase la sorți. La finalul celor 2 jocuri, se va calcula numărul total de popice doborât de fiecare pereche și se va realiza un clasament general. Perechile de pe ultimele locuri vor fi eliminate (vor fi folosiți pași de 25% din numărul perechilor. Dacă, de exemplu, sunt 4 echipe in grupă se vor afla la start 8 perechi și la fiecare pas vor fi eliminate câte 2 perechi). Perechile rămase în competiție vor trage din nou la sorți pistele pe care vor juca și vor juca alte două jocuri. Numărul popicelor doborâte in tura respectiva se va acumula cu cele din tururile anterioare. Se va continua astfel până când vor rămâne ultimii 25% din perechi (în exemplul folosit mai sus, ultimele două echipe). Aceste perechi vor juca finala perechilor după același sistem.

Perechile eliminate în primul tur nu vor primi puncte pentru echipele lor. Perechile eliminate în turul 2 vor primi câte un punct pentru echipele pe care le reprezintă. Pentru fiecare tur se vor adăuga apoi câte 2 puncte (de exemplu, perechile eliminate in turul 3 vor primi 3 puncte, cele eliminate in turul 4 vor primi cate 5 puncte etc)

Jocurile individuale. După finalizarea fazelor pe echipe și pe perechi se va stabili o zi pentru jocurile individuale ce se vor juca după același format cu jocurile pe perechi. Singura deosebire e ca la punctaj se va adăuga câte un punct pentru fiecare tur trecut (jucătorii eliminați în primul tur nu vor primi puncte, cei eliminați în turul 2 vor primi 1 punct, cei eliminați în turul 3 vor primi 2 puncte etc.)

La final se califică echipele care au adunat cele mai multe puncte în toate cele 3 faze (echipe, perechi și individual).

În finală se vor califica patru echipe. Aceste echipe vor juca același sistem din grupe, dar în doua zile: jocurile pe echipe într-o zi, iar cele pe perechi și individual în a doua zi.

Exemplu joc pe echipe

Echipa 1: Jucător 1-1, Jucător 1-2, Jucător 1-3 și Jucător 1-4

Echipa 2: Jucător 2-1, Jucător 2-2, Jucător 2-3 și Jucător 2-4

Jocuri:

Jucator 1-1 v Jucator 2-2
Jucator 1-2 v Jucator 2-1
Jucator 1-3 v Jucator 2-4
Jucator 1-4 v Jucator 2-3
Jucator 1-2 v Jucator 2-2
Jucator 1-1 v Jucator 2-4
Jucator 1-4 v Jucator 2-1
Jucator 1-3 v Jucator 2-3
Jucator 1-4 v Jucator 2-4
Jucator 1-1 v Jucator 2-1
Jucator 1-2 v Jucator 2-3
Jucator 1-3 v Jucator 2-2
Jucator 1-1 v Jucator 2-3
Jucator 1-2 v Jucator 2-4
Jucator 1-3 v Jucator 2-1
Jucator 1-4 v Jucator 2-2

Fiecare victorie reprezintă câte un punct.

Reguli generale de joc

(preluate de la Federatia Romana de Bowling)

1.1 Termeni

Frame – subdiviziune a unui joc de bowling, fiecare joc de bowling este format din 10 frame-uri.
Strike – lansare a bilei în urma căreia au fost doborâte toate cele 10 popice.
Approach – zona de pistă din spatele liniei de fault, zona în care jucătorul îşi pregăteşte lansarea / livrarea bilei.
Pin-deck – locul de pe pistă în care sunt poziţionate popicele.
Pinsetter – maşina care poziţionează popicele.
Squad – manşă formată din unul sau mai multe jocuri.

1.2 Definiţii joc

1.2.1 Un joc de bowling este format din 10 frame-uri. Un jucător are dreptul la două lansări în fiecare din primele nouă frame-uri, cu excepţia cazului în care înregistrează strike. În al zecelea frame, are dreptul la trei lansări dacă înregistreaza un strike sau un spare.
Fiecare frame trebuie încheiat de către fiecare jucător, în ordinea desemnată.
1.2.2 Cu excepţia cazului în care este înregistrat un strike, numărul de popice înregistrat în urma primei lansări a unui jucător va fi marcat în pătratul mic din partea superioară stângă al frameului respectiv, iar numărul de popice doborât la a doua lansare a jucătorului trebuie menţionată în colţul din partea superioară stângă a frame-ului respectiv. Dacă în urma celei de-a doua lansări, niciunul din popicele rămase în picioare nu a fost doborât, foaia de scor va fi marcată cu (-).
Însumarea celor două lansări va fi înregistrată imediat.
1.2.3 Un strike este înregistrat atunci când întreg setul de popice este doborât după prima lansare din cadrul unui frame. Este marcat cu un (X) în pătratul mic din partea superioară stângă a frame-ului în care s-a realizat. Contabilizarea unui strike este 10 plus numărul de popice doborâte în frame-ul următor.
1.2.4 Doua strike-uri consecutive reprezintă „o dublă” (Double). Contabilizarea în urma acestui strike este 20 plus numărul de popice înregistrat în prima lansare premergătoare celui de-al doilea strike.
1.2.5 Trei strike-uri succesive reprezintă „o triplă” (Triple). Contabilizarea primului strike este 30. Pentru a realiza scorul maxim de 300, jucătorul trebuie sa lanseze 12 strike-uri consecutive.
1.2.6 Spare se înregistrează atunci când popicele rămase în picioare în urma primei lansări sunt doborâte la a doua lansare în cadrul aceluiaşi frame. Acesta este marcat cu simbolul (/) în pătratul mic din partea superioară dreaptă a frame-ului. Contabilizarea unui spare este 10 plus numărul de popice doborâte în următoarea lansare a jucătorului.
1.2.7 Atunci când un jucător nu reuseşte să doboare toate cele 10 popice după două lansări în cadrul aceluiaşi frame, în afara situaţiei în care după prima lansare popicele rămase în picioare constituie split, această situaţie se numeşte frame deschis (open frame).
1.2.8 Un split (marcat în mod normal cu cerc în jurul numărului de popice) este o grupare de popice rămase în picioare după prima lansare, cu condiţia ca popicul numărul 1 sa fie doborât, şi:
a) cel puţin un popic este doborât, dintr-un grup de două sau mai multe popice rămase în picioare, de exemplu: 7-9 sau 3-10
b) cel puţin un popic este doborât, în faţa a două sau mai multor popice doborâte, de exemplu: 5-6

1.3 Doborârea legală a popicelor (legal pin fall)

1.3.1 O lansare legală este realizată atunci când bila păraseşte posesia jucătorului şi traversează linia de fault către teritoriul de joc.
1.3.2 Toate lansările sunt luate în considerare, mai puţin cele în care se declară „bila moartă” (dead ball).
1.3.3 O lansare trebuie efectuată integral prin intermediul mâinilor.
1.3.4 Niciun dispozitiv care se detaşează în timpul lansării sau constituie parte în mişcare în timpul lansării bilei nu poate fi încorporat sau fixat pe bilă.
1.3.5 Jucătorul se poate folosi de echipament special pentru a-l ajuta la apucarea şi/sau lansarea bilei dacă acesta înlocuieşte o parte a mâinii pierdută prin amputare sau alte situaţii. Sunt permise mănuşile aderente şi orice alt tip de mănuşă omologat.
1.3.6 Popicele rezultate în urma unei aruncări legale – creditate unui jucător, clasificate ca şi popice moarte (dead wood) şi care urmează a fi îndepărtate înaintea următoarei lansări, vor include:
a) popicele doborâte pe şi în afara pin deck-ului (locul de pe pistă în care sunt pozitionate popicele) de către bilă sau alte popice;
b) popicele doborâte pe şi în afara pin deck-ului de către un alt popic ce ricoşează din pereţii pistei, adiacenţi pin deck-ului;
c) popicele doborâte pe şi în afara pin deck-ului de către un popic ce ricoseaza din „mătură” (sweepbar), atunci când aceasta este imobilă, înainte ca aceasta să înceapă îndepărtarea popicelor doborâte;
d) popicele înclinate şi care ating partea din spate a pistei (kickback) sau peretele despărţitor lateral.

1.4 Doborârea ilegală a popicelor (ilegal pin fall)

1.4.1 Atunci când are loc oricare din situaţiile următoare, lansarea se ia în considerare însă nu şi numărul popicelor doborâte:
a) bila părăseşte pista înainte de a atinge popicele;
b) bila ricoşează din partea din spate a pistei;
c) un popic ricoşează din orice parte a corpului unei persoane care aranjează manual popicele pe pindeck (human pinsetter);
d) un popic este atins de părţile mecanice în mişcare a unui pinsetter (masina care aranjeaza şi indeparteaza popicele);
e) orice popic doborât în timpul acţiunii de îndepărtare a popicelor doborâte ca urmare a unei lansări;
f) orice popic doborât de către persoana care aranjează manual popicele pe pin-deck;
g) jucătorul comite fault;
h) o lansare este efectuată când există popice doborâte pe pistă sau în şanţ iar bila ia contact cu aceste popice înainte ca aceasta să părăsească suprafaţa pistei;
1.4.2 Dacă are loc situaţia de doborâre ilegală a popicelor iar jucătorul este îndreptăţit la aruncări suplimentare în cadrul aceluiaşi frame, popicul sau popicele doborâte ilegal trebuie reaşezate/repoziţionate pe poziţia lor iniţială.

1.5 Alte situaţii

1.5.1 Atunci când se lansează către un set întreg de popice sau pentru a realiza un spare, dacă se descoperă că unul sau mai multe popice nu sunt aşezate corespunzător dar nu lipsesc, lansarea şi popicele doborâte rezultate se iau în considerare. Responsabilitatea determinării poziţionării corecte a popicelor aparţine fiecărui jucător. Jucătorul va insista ca orice popic poziţionat incorect să fie repoziţionat, înainte de efectuarea lansării, altfel poziţionarea va fi considerată acceptabilă.
1.5.2 Nu va fi efectuată repoziţionarea popicelor care rămân în picioare după o lansare.
Asta înseamnă că popicele care sunt mişcate sau poziţionate greşit de către pinsetter vor rămâne în poziţia eronată şi nu se va realiza corecţia manual.
1.5.3 Popicele care ricoşează şi rămân în picioare pe pistă se iau în considerare ca popice nedoborâte.
1.5.4 Niciun popic nu va fi atribuit ci numai acelea doborâte efectiv şi îndepartate de pe suprafaţa de joc a pistei, ca rezultat al unei lansări legale.
1.5.5 Dacă un popic este rupt sau grav avariat în timpul unui joc, acesta va fi inlocuit imediat cu un altul de greutate şi stare similară, precum cele folosite în acel moment. Oficialii turneului decid dacă popicele trebuie înlocuite.

1.6 Bilă moartă (dead ball)

1.6.1 O bilă va fi declarată „bilă moartă” dacă are loc una din situaţiile următoare:
a) după o lansare (şi înaintea efectuării lansării următoare pe aceeaşi pistă) se atrage atenţia asupra faptului că unul sau mai multe popice lipseau la efectuarea lansării;
b) o persoană care aranjează manual popicele intervine asupra oricărui popic rămas în picioare, înainte ca bila să atingă popicele;
c) o persoană care aranjează popicele intervine asupra oricărui popic doborât înainte ca acesta să se opreasca;
d) un jucător lansează pe pista greşită sau în locul altui jucător. Sau unul din jucătorii fiecărei echipe de pe o pereche de piste lansează pe pista greşită;
e) asupra unui jucător se intervine fizic de către alt jucător, spectator, obiect în mișcare sau de către pinsetter în timpul lansării unei bile şi înaintea terminării unei lansări. Într-un astfel de caz, jucătorul are opţiunea de a accepta numărul de popice doborât rezultat sau să declare „bilă moartă”;
f) orice popic este mutat ori doborât în timpul efectuării unei lansări de către un jucător, înainte ca bila sa atingă popicele;
g) o bilă lansată ia contact cu un obstacol străin.
1.6.2 Atunci când se declară „bilă moartă” lansarea nu se ia în considerare. Popicele aflate în picioare atunci când s-a declarat „bilă moartă” trebuie repoziţionate iar jucătorului trebuie să i se permită din nou efectuarea lansării respective.
1.6.3 Atunci când un jucător comite fault intenţionat, jucătorul va fi creditat cu zero popice pentru acea lansare şi nu i se va da dreptul de a efectua alte lansări în acel frame.
1.6.4 Atunci când se înregistrează fault, lansarea se ia în considerare însă jucătorului nu i se atribuie popicele doborâte în cadrul acelei lansări. Popicele doborâte în lansarea în care s-a înregistrat fault trebuie repoziţionate dacă jucătorul mai are dreptul la o lansare în cadrul acelui frame.
1.6.5 Se va declara fault dacă dispozitivul automat de detectare a fault-ului sau arbitrul nu reuşesc să observe acest lucru şi este vazut de:
a) ambii căpitani de echipă, doi sau mai mulţi dintre jucătorii aflaţi pe aceeaşi pereche de piste;
b) persoana care înregistrează scorul;
c) un oficial al turneului;
1.6.6 Nu se va face apel la declararea unui fault, decât în cazul în care:
a) se dovedeşte că dispozitivul automat de detectare a faultului nu funcţionează;
b) există suficiente dovezi că jucătorul nu a comis fault.

1.7 Bilă provizorie

1.7.1 Se va disputa o bilă provizorie sau un frame provizoriu, de către un jucător, atunci când există un protest referitor la o situaţie de fault, doborârea ilegală a popicelor sau bilă moartă iar aceasta nu se poate soluţiona de către oficialii turneului
1.7.2 Atunci când are loc o dispută referitoare la prima lansare a unui jucător în orice frame sau a doua lansare din frame-ul cu numărul 10 după înregistrarea unui strike la prima lansare:
a) dacă disputa se referă la faptul ca jucătorul a comis fault, jucătorul va încheia frame-ul iar apoi va lansa o bilă provizorie către un set întreg de popice;
b) dacă disputa implică acuze referitoare la doborârea ilegală de popice, jucătorul va incheia frame-ul iar apoi va lansa o bilă provizorie către aranjamentul de popice rămas în picioare dacă disputa nu ar fi avut loc;
c) dacă disputa implică declararea de bilă moartă, jucătorul va incheia frame-ul urmând să lanseze un frame provizoriu complet.
1.7.3 Atunci când are loc o dispută referitoare la tentativa de doborâre a unui spare, sau în a treia lansare din frame-ul cu numărul 10, nu este necesară o bila provizorie, numai în cazul în care disputa implică declararea sau nu a unei bile moarte. În acest caz se va lansa o bilă provizorie către acelaşi aranjament de popice care exista la momentul lansării contestate.

1.8 Bila de bowling, modificarea suprafeţei bilei de bowling

1.8.1 Orice substanţă chimică ce se aplică pe bila de bowling trebuie să se afle pe „lista de substanţe acceptate” prezentată pe site-ul www.bowl.com. O listă completă, actualizată poate fi regasită pe site şi include orice substanţă listată în secţiunea “Acceptable during certified competition”. Este interzisă folosirea oricărei substanţe menţionată în secţiunea “Products Containing Solids or Abrasives” totodata şi a celor menţionate în secţiunea “Not acceptable at any time”.
1.8.2 Modificarea suprafeţelor bilelor este permisă numai în timpul încălzirii şi numai în afara spaţiului de joc. Bila trebuie sa fie bine curăţată înainte de a fi introdusă în joc.
1.8.3 Este interzisă prelucrarea mecanică a găurilor din bilele de bowling în spaţiul de joc.
1.8.4 Conform reglementărilor World Bowling (WB) şi ale European Tenpin Bowling Federation (ETBF), sportivii sunt responsabili pentru folosirea în competiţii numai a bilelor omologate de către United States Bowling Congress (USBC) şi înscrise în lista bilelor omologate de către aceasta (USBC Approved Bowling List), listă care este publicată pe site-ul www.bowl.com.

1.9 Approach-ul nu trebuie deteriorat / alterat

1.9.1 Aplicarea oricărei substanţe străine care îngrădeşte posibilitatea altui jucător de a juca în condiții normale pe orice parte a approach-ului este interzisă.
1.9.2 Aceasta include, şi nu se limitează la substanţe precum pudră de talc, răşini aplicate pe pantofii de bowling, de asemenea tălpile din cauciuc moale de pe care se ia materialul (astfel lipindu-se pe approach) sunt interzise.

1.10 Jocul lent

1.10.1 Joc lent (slow-bowl) se declară atunci când jucătorii executa lovitura la mai mult de 30 de secunde de când zona de lansare (approach-ul) este liberă.